Idrottens effekt på hälsa och välmående

Idrott rent generellt är bra både för den psykiska och fysiska hälsan. Konditionen, styrkan och koordinationen förbättras när man utövar en sport och tränar flera gånger i veckan. Det leder till positiva effekter som sänkt blodtryck och puls, bättre syresättning, normal kroppsvikt, bättre sömn och i många fall bättre intag av näringsriktig mat, då man äter mer vid träning och därför har större chans att få i sig en varierad kost. Det finns också undersökningar som p615c393c6711b2a0c8f89ef51904fe92ekar på att regelbunden fysisk aktivitet också leder till bättre minne och koncentrationsförmåga, vilket gynnar barn och ungdomar i skolan.

Psykiskt sett har sportaktiviteter både kort- och långsiktiga effekter, i form av bland annat bättre självförtroende, mer energi, lägre risk för ångest och depression och, framförallt vid lagsporter, mindre risk för en känsla av ensamhet. Vid lagsporter lär man sig kamratanda och ökar sin samarbetsvilja, vilka är positiva egenskaper såväl i skolan och på jobbet som på fritiden. Man får också träna upp sin ansvarskänsla då varje spelare har sin bestämda roll och måste ansvara för att göra sitt absolut bästa. För övrigt tillkommer träning av ledarskapsförmågan, speciellt för de barn och ungdomar som är lagkaptener.

Lagsporter har alltså en stor positiv inverkan på ungdomars mående och prestation i skolan. I stadsdelar och orter där den socioekonomiska standarden är lägre än genomsnittet, kan lagsporter hjälpa ungdomar att ge mening i livet. Känslan av samhörighet och mening kan även hålla ungdomar borta från negativa aktiviteter som drogmissbruk och brottslighet. De positiva psykiska effekterna av sport kan hjälpa till att höja betygssnittet både hos den enskilda eleven såväl som hos hela skolor. Att delta i lagsporter leder till att man uppskattar sina medspelare och inser att alla människor är bra på något och är värdefulla. Den kunskapen kan minska risken för att man mobbar andra, samtidigt som det självförtroende man vinner som lagspelare även hjälper till att skydda mot påverkan av mobbing.